DISCLAIMER: De Heemkundekring stelt alles in het werk om eventuele auteurs- en portretrechten op haar foto's te eerbiedigen. Mocht u echter om wat voor reden dan ook bezwaar hebben tegen publicatie van een of meer foto's dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris, dhr. F. Wilbrink, e-mail: secretaris@hkksonenbreugel.nl

Als u foto's wilt bestellen of een opmerking over een foto heeft vul dan DIT FORMULIER in. 

DIW - Delving Instant Web-search